• Hem

Aktuellt

BARO

Bostadsarrendatorernas Riksorganisation är en sammanslutning som ska tillvarata bostadsarrendatorers olika intressen. Vi har idag bostadsarrendeföreningar från nästan hela Sverige som medlemmar och gör ansträngningar för att växa ytterligare.
I första hand vill vi ha lokala arrendeföreningar som medlemmar men även du som saknar en lokal arrendeförening är välkommen hos oss.
BARO medverkade i den s.k. Arrendeutredningen som lämnade betänkande i juni 2014. Efter beredning på Justitiedepartementet lade regeringen i mars fram en proposition som innehåller små ändringar i Jordabalken och nästan ingenting av utredningens förslag. Propositionen kommer med all sannolikhet antas av riksdagen i sommar.
BARO kommer därför att göra nya ansträngningar för att påvisa skevheter i arrendelagstiftningen, de skenande arrendeavgifterna och den ojämlikhet och rättsosäkerhet som råder på bostadsarrendeområdet, för att därefter återigen försöka påverka lagstiftningen.