Medlemsansökan

  • Skriv in uppgifterna om arrendet nedan
  • Enskild medlem = 1
    Förening = antal arrenden

Medlemsavgift i BARO 2018

Enskild medlem betalar 150:-/ år

Förening 25:-/arrendator, lägst 500:-/år, högst 1200:-/år