Vår ordförande
                            Jan Bäckström