Medlemsavgifter

Bostadsarrendatorsförening  årsavgift 25:-/medlem minst 150:- och högst 1200:-

Bostadsarrendator utan lokal förening 150:- i årsavgift