Föreningens organisationsnummer är;  802459-7257

Föreningens Plusgiro är; 60 64 43-0