Styrelse

Ordförande


Jan Bäckström 
email:  <08-7829877@comhem.se>
 

Sekreterare

 

Mats Persson
email: mats.a.persson@gmail.com

Kassör

 

Lars Landin

email  lars.stuvsta.landin@gmail.com

Övriga ledamöter

Mats Lundström
email:  mats.lundstrom@abe.kth.se

Einar Dahlin
email; dahlineinar@gmail.com

Marianne Broddesson  Drottningholm
email  marianne.broddesson@gmail.com

 Gunilla Bring
email: gunilla@brings.se