Medlemsavgifter

Bostadsarrendatorsförening  årsavgift 30:-/medlem minst 600:- och högst 2000:-

Bostadsarrendator utan lokal förening 200:- i årsavgift