• Ansökan om medlemskap

Medlemsansökan

  • Skriv in uppgifterna om arrendet nedan
  • Enskild medlem = 1
    Förening = antal arrenden
Bostadsarrendatorsförening  årsavgift 30:-/medlem minst 600:- och högst 2000:-

Bostadsarrendator utan lokal förening årsavgift 200:- 

Organisationsnummer  802459-7257
Postgiro  606443-0
Swish 123 63 83640