• Startsida

Välkommen till BARO

Bostadsarrendatorernas Riksorganisation är en sammanslutning som ska tillvarata bostadsarrendatorers olika intressen. Vi har idag bostadsarrendeföreningar från nästan hela Sverige som medlemmar och gör ansträngningar för att växa ytterligare.
I första hand vill vi ha lokala arrendeföreningar som medlemmar men även du som saknar en lokal arrendeförening är välkommen hos oss.
BARO medverkade i den s.k. Arrendeutredningen som lämnade betänkande i juni 2014. Efter beredning på Justitiedepartementet lade regeringen i mars fram en proposition som innehåller små ändringar i Jordabalken och nästan ingenting av utredningens förslag. Propositionen kommer med all sannolikhet antas av riksdagen i sommar.
BARO kommer därför att göra nya ansträngningar för att påvisa skevheter i arrendelagstiftningen, de skenande arrendeavgifterna och den ojämlikhet och rättsosäkerhet som råder på bostadsarrendeområdet, för att därefter återigen försöka påverka lagstiftningen.

 

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper till när vi räknar unika besökare på sidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information.

Om du vill kan du stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Stänger du av cookies kan det innebära att vissa delar av denna hemsida inte fungerar.

Aktuellt

BAROs årsmöte som planerats till den 25 april är inställt på grund av Corona-pandemin. Nytt datum är preliminärt satt till söndag 13 september i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm