• Hem

Välkommen till BARO – Bostadsarrendatorernas riksorganisation

BARO är en medlemsorganisation som bildades år 2011 för att driva bostadsarrendatorers intressen.
Medlemmar är arrendeföreningar från hela Sverige, både lokala arrendeföreningar, men även enskilda
personer är välkomna att bli medlemmar. Vad som utgör ett bostadsarrende är typiskt sett mark
på vilken det finns ett hus där det är möjligt att bo eller där det finns en rätt att bygga ett sådant.
Det kan exempelvis vara så att du bor där permanent eller har det som ett fritidshus men även kolonilotter
kan räknas som bostadsarrenden. Ibland kan även du som har ett så kallat lägenhetsarrende egentligen
ha ett bostadsarrende då lagstiftningen innehåller tvingande bestämmelser som man inte kan avtal bort.
Kontakta därför gärna någon ur styrelsen så kan vi hjälpas åt att se över om du kan få någon hjälp
som medlem hos BARO.
 
Målet med föreningen är att påverka lagstiftningen och att bistå medlemmar med rådgivning samt
att ge förslag på jämförelseobjekt inför förhandling. Ett av BARO:s mest centrala sätt att påverka
rättstillämpningen är genom att föreslå och utbilda nämndemän som sitter med på förhandlingarna hos arrendenämnderna.

Bli medlem 
  

Länkar

Senaste nyheter

Arrendetomt i Bastmora Södertälje