• Hem

Välkommen till BARO – Bostadsarrendatorernas riksorganisation

BARO är en medlemsorganisation som bildades år 2011 för att driva bostadsarrendatorers intressen. Medlemmar är arrendeföreningar från hela Sverige, både lokala arrendeföreningar, men även enskilda personer är välkomna att bli medlemmar. Vad som utgör ett bostadsarrende är typiskt sett mark på vilken det finns ett hus där det är möjligt att bo eller där det finns en rätt att bygga ett sådant. Det kan exempelvis vara så att du bor där permanent eller har det som ett fritidshus men även kolonilotter kan räknas som bostadsarrenden. Ibland kan även du som har ett så kallat lägenhetsarrende egentligen ha ett bostadsarrende då lagstiftningen innehåller tvingande bestämmelser som man inte kan avtal bort. Kontakta därför gärna någon ur styrelsen så kan vi hjälpas åt att se över om du kan få någon hjälp som medlem hos BARO.
 
Målet med föreningen är att påverka lagstiftningen och att bistå medlemmar med rådgivning samt att ge förslag på jämförelseobjekt inför förhandling. Ett av BAROs mest centrala sätt att påverka rättstillämpningen är genom att föreslå och utbilda nämndemän som sitter med på förhandlingarna hos arrendenämnderna.

Bli medlem 
 BARO uppmanar medlemmar att kontrollera om den villa- och/eller fritidshusförsäkring du använder omfattar rättsskydd vid arrendetvister. I många fall förekommer formuleringar som att försäkringen täcker "tvister som prövas som tvistemål av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstol" tyvärr kan denna formulering innebära att inget rättsskydd ges vid arrendetvister.

Försäkringar som inte omfattar rättsskydd vid arrendetvister:
- Folksam
- Moderna
- Ica Försäkring
- Hedvig

Försäkringar där rättsskydd för arrendetvister finns:
- Trygghansa

IF och Länsförsäkringar utreds av oss för närvarande och vi återkommer när vi vet mer.


 

Det finns inga nyheter i arkivet. Välj en källa med befintliga nyheter i Inställningar eller sätt igång och skriv ett.

Länkar

-

Senaste nyheter

-

Arrendetomt i Bastmora Södertälje