• Hem

Välkommen till BARO – Bostadsarrendatorernas riksorganisation

BARO är en medlemsorganisation som bildades år 2011 för att driva bostadsarrendatorers intressen. Medlemmar är arrendeföreningar från hela Sverige, i första hand lokala arrendeföreningar, men även du som saknar en lokal arrendeförening är välkommen att bli medlem.
 
Målet är att att påverka lagstiftningen och att bistå medlemmar med rådgivning och ge förslag på jämförelseobjekt inför förhandling

Bli medlem 
 

 


Viktigt Viktigt

Vi vill informera alla att flera Försäkringsbolag numera inte har med Rättsskydd som en tjänst i försäkringen av fritidshuset.
Rättsskydd är viktigt att ha vid exempelvis tvister om arrendeavgiften. 
De tre försäkringsbolag som numera inte har med tjänsten Rättsskydd är;
Folksam, Länsförsäkringar och Moderna.
Jag uppmanar att alla Föreningsansvariga  försäkrar sig om att denna information når alla arrendatorer så att var och en kan se över sina försäkringar.

 

Arrendetomt i Bastmora Södertälje