• Hem

Välkommen till BARO – Bostadsarrendatorernas riksorganisation

BARO är en medlemsorganisation som bildades år 2011 för att driva bostadsarrendatorers intressen. Medlemmar är arrendeföreningar från hela Sverige, i första hand lokala arrendeföreningar, men även du som saknar en lokal arrendeförening är välkommen att bli medlem.
 
Målet är att att påverka lagstiftningen och att bistå medlemmar med rådgivning och ge förslag på jämförelseobjekt inför förhandling

Bli medlem 
 

 


Viktigt Viktigt

BARO uppmanar medlemmar att kontrollera om den villa- och/eller fritidshusförsäkring du använder omfattar rättsskydd vid arrendetvister. I många fall förekommer formuleringar som att försäkringen täcker "tvister som prövas som tvistemål av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstol" tyvärr kan denna formulering innebära att inget rättsskydd ges vid arrendetvister.

Försäkringar som inte omfattar rättsskydd vid arrendetvister:
- Folksam
- Moderna
- Ica Försäkring
- Hedvig

Försäkringar där rättsskydd för arrendetvister finns:
- Trygghansa

IF och Länsförsäkringar utreds av oss för närvarande och vi återkommer när vi vet mer.


 

Det finns ingen nyhetskälla. Arkivet kommer att visa nyheter när du ställt in en blogg.

Länkar

-

Senaste nyheter

-

Arrendetomt i Bastmora Södertälje