• Hem

Välkommen till BARO – Bostadsarrendatorernas riksorganisation

BARO är en medlemsorganisation som bildades år 2011 för att driva bostadsarrendatorers intressen. Medlemmar är arrendeföreningar från hela Sverige, i första hand lokala arrendeföreningar, men även du som saknar en lokal arrendeförening är välkommen att bli medlem.
 
Målet är att att påverka lagstiftningen och att bistå medlemmar med rådgivning och ge förslag på jämförelseobjekt inför förhandling

Bli medlem 
 

 Välkommen till BAROs årsmöte den 11 maj kl 18.00

Vänligen anmäl din/er medverkan på årsmötet och efterföljande information till baro.arrende@outlook.com senast söndagen den 7 maj (detta för att vi ska kunna förbereda röstlängd m m). På dagen för årsmötet kommer vi att mejla ut Zoom-länken (webblänken) till alla som anmält sig.  Det är självklart möjligt för fler från samma förening/medlem att delta i årsmötet, men det är enbart en per medlem som får rösta.

Ange därför, vid anmälan, ert medlemsnummer samt samtliga deltagare med namn, epost och vem som har rösträtten.

Har din/er medlem inte fått någon inbjudan via mail så beror det troligen på att vi inte har rätt e-postadress till er. Meddela därför gärna er nya adress och ange medlemsnr och uppgivarens namn och e-postadress till baro.arrende@outlook.com så skickar vi en egen inbjudan till er.

Årsmötet startar kl 18.00, men vi öppnar upp Zoomrummet redan 17.30 så alla har möjlighet att se till att tekniken fungerar. När ni loggar in så skriv in ert fullständiga namn för att underlätta för ordföranden att ge er ordet när ni vill uttrycka er åsikt. Årsmöteshandlingarna finns att läsa på våra interna sidor.

Efter årsmötet kommer advokat Agneta Gustafsson från Advokatbyrån Nywa att informera om aktuella arrendefrågor samt andra viktiga juridiska frågor att tänka på som arrendator.
 
Välkommna!
BAROs styrelse

Till Baro's ledamöter i arrendenämnder.
Baro kommer att ha ett seminarium för våra ledamöter och presentera nytt matrial.
Det blir ett digitalt möte den 13 april.
Boka in tiden!!


Är du bostadsarrendator och bosatt på Gotland – vi har ett viktigt uppdrag till dig!
När ett arrende blir föremål för tvist så finns en institution i Sverige som heter Arrendenämnden. De finns på 8 platser i Sverige. En arrendenämnd består av tre ledamöter och en notarie. Nämnden är ”parts-sammansatt” dvs två av ledamöterna representerar organisationer på arrende- resp jordägarsidan och den tredje ledamoten är anställd jurist på Arrendenämnden. Ingen av ledamöterna har ”utslagsröst”, men är två av ledamöterna eniga så gäller majoritetens åsikt som utslag. Man kan i domen uttala sin avvikande mening och få den beskriven i domen. Vanligast är dock att nämnden är enig om sitt utslag.
Nu har Arrendenämnden i Stockholm vädjat till BARO om vi kan nominera en som kan vara ledamot i Arrendenämnden, med erfarenhet som bostadsarrendator, när förhandlingar sker på Gotland. Vanligtvis samlar man på sig ärenden som finns på Gotland och nämnden flyttar dit under kortare perioder. 
Är du en som tycker detta är något som skulle passa dig, eller du kanske känner någon som skulle passa (viktigt om du nominerar någon annan än dig själv att personen har godkänt din nominering). För att vara ledamot i Arrendenämnden behöver man inte vara jurist utan det är erfarenheten från att vara bostadsarrendator som man kräver av den som är intresserad. Juristen i nämnden är den som håller koll på alla lagar och förordningar som skall beaktas. Uppdraget är arvoderat när man blir kallad till förhandling, men det är inget man blir ”rik” på men det ger en god insikt och erfarenheter i frågor kring arrende som man som arrendator har stor nytta av vid egna kontakter med ”sin” jordägare.
Anmäl dig till oss på BARO via mail till baro.arrende@outlook.com med namn, adress, telefon, e-post och personnummer (som vi måste ha vid anmälan till Domstolsverket). Förordnandet varar i tre år och sträcker sig t.o.m hela 2025, sedan blir det en ny period om 3 år om man så önskar, etc.
VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

 


Viktigt Viktigt

BARO uppmanar medlemmar att kontrollera om den villa- och/eller fritidshusförsäkring du använder omfattar rättsskydd vid arrendetvister. I många fall förekommer formuleringar som att försäkringen täcker "tvister som prövas som tvistemål av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstol" tyvärr kan denna formulering innebära att inget rättsskydd ges vid arrendetvister.

Försäkringar som inte omfattar rättsskydd vid arrendetvister:
- Folksam
- Moderna
- Ica Försäkring
- Hedvig

Försäkringar där rättsskydd för arrendetvister finns:
- Trygghansa

IF och Länsförsäkringar utreds av oss för närvarande och vi återkommer när vi vet mer.


 

Det finns ingen nyhetskälla. Arkivet kommer att visa nyheter när du ställt in en blogg.

Länkar

-

Senaste nyheter

-

Arrendetomt i Bastmora Södertälje