• Hem

Erbjudande  
Ett nytt år innebär också för oss arrendatorer att nya krav på avgiftshöjningar brukar komma från Jordägaren.
Innebär också att flera av oss tvingas att argumentera mot avgiftshöjningarna.
BARO kan hjälpa till att vässa argumenten och kan även bistå med domar i såväl arrendenämnd som i hovrätt.
I domarna kan ni själva dra slutsatser vilka argument som kan ge framgång och även vad man kan avstå från att argumentera för.
BARO har också intresse av att ha kunskap över vad som sker i era föreningar.
Är ni intresserad av stöd eller vill ha tillgång till domar eller vill berätta vad som sker hos er kontakta då BARO

baro.arrende@outlook.com
Tack på förhand


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Kallelse till BAROs årsmöte tisdagen den 20 februari 2024 kl 18.00
I stadgarna står det att årsmötet skall hållas senast under maj månad och kallelse skall ske senast 1 månad före årsmötet. 
Ofta har årsmötet hållits under maj månad. Nuvarande styrelse har lagt årsmötet, som skall avhandla 2023 års verksamhet, redan den 20 februari med den tanken att en ny styrelse kan börja tidigare med sitt arbete inför vår och sommar som är mer fyllda av aktiviteter hos våra medlemmar. En annan fördel är att årsmötet kommer mer ”i takt” med verksamheten. Med årsmöte i maj har den avgående styrelsen redan haft flera möten som dels hamnar i den nya styrelsens verksamhetsperiod, som är ett helår, och som då den nya styrelsen får, principiellt, ta ansvar för de beslut som tidigare styrelse tagit. Med denna ordning kommer vi mer i balans mellan verksamhetsår och årsmötets handläggning.
Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut till alla medlemmar senast 1 vecka före årsmötet och även publiceras på hemsidan och där på medlemssidan.
Vänligen anmäl din/er medverkan på årsmötet och efterföljande information till baro.arrende@outlook.com senast lördagen den 17 februari (detta för att vi ska kunna förbereda röstlängd m m). På dagen för årsmötet, minst 1 timme innan mötet öppnas, kommer vi att mejla ut Zoom-länken (webblänken) till alla som anmält sig.  Det är självklart möjligt för fler från samma förening/medlem att delta i årsmötet, men det är enbart en per medlem som får rösta. 
Årsmötet startar kl 18.00, men vi öppnar upp Zoomrummet redan 17.30 så alla har möjlighet att se till att tekniken fungerar. När ni loggar in så skriv in ert fullständiga namn för att underlätta för ordföranden att ge er ordet när ni vill uttrycka er åsikt
Ange därför, vid anmälan, ert medlemsnummer samt samtliga deltagare med namn, epost och vem som har rösträtten.
Välkommna!
BAROs styrelse

Välkommen till BARO – Bostadsarrendatorernas riksorganisation

BARO är en medlemsorganisation som bildades år 2011 för att driva bostadsarrendatorers intressen. Medlemmar är arrendeföreningar från hela Sverige, både lokala arrendeföreningar, men även enskilda personer är välkomna att bli medlemmar. Vad som utgör ett bostadsarrende är typiskt sett mark på vilken det finns ett hus där det är möjligt att bo eller där det finns en rätt att bygga ett sådant. Det kan exempelvis vara så att du bor där permanent eller har det som ett fritidshus men även kolonilotter kan räknas som bostadsarrenden. Ibland kan även du som har ett så kallat lägenhetsarrende egentligen ha ett bostadsarrende då lagstiftningen innehåller tvingande bestämmelser som man inte kan avtal bort. Kontakta därför gärna någon ur styrelsen så kan vi hjälpas åt att se över om du kan få någon hjälp som medlem hos BARO.
 
Målet med föreningen är att påverka lagstiftningen och att bistå medlemmar med rådgivning samt att ge förslag på jämförelseobjekt inför förhandling. Ett av BAROs mest centrala sätt att påverka rättstillämpningen är genom att föreslå och utbilda nämndemän som sitter med på förhandlingarna hos arrendenämnderna.

Bli medlem 
 

Det finns inga nyheter i arkivet. Välj en källa med befintliga nyheter i Inställningar eller sätt igång och skriv ett.BARO uppmanar medlemmar att kontrollera om den villa- och/eller fritidshusförsäkring du använder omfattar rättsskydd vid arrendetvister. I många fall förekommer formuleringar som att försäkringen täcker "tvister som prövas som tvistemål av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstol" tyvärr kan denna formulering innebära att inget rättsskydd ges vid arrendetvister.

Försäkringar som inte omfattar rättsskydd vid arrendetvister:
- Folksam
- Moderna
- Ica Försäkring
- Hedvig

Försäkringar där rättsskydd för arrendetvister finns:
- Trygghansa

IF och Länsförsäkringar utreds av oss för närvarande och vi återkommer när vi vet mer.


 

Länkar

Det finns inga nyheter i arkivet. Välj en källa med befintliga nyheter i Inställningar eller sätt igång och skriv ett.

-

Länkar

Senaste nyheter

-
-

Senaste nyheter

-

Arrendetomt i Bastmora Södertälje