Den 4 januari 2011 samlades ett antal arrendeföreningar, främst från Mälardalen och runt Stockholm, på Krigsarkivet i Stockholm för att diskutera gemensamma frågor. Resultatet av mötet blev att BARO – BostadsArrendatorernas RiksOrganisation bildades.
 
BARO:s mål formulerades på följande sätt:
   * tillvarata bostadsarrendatorers intressen genom att samla och sprida information till medlemmarna
   * följa upp och påverka lagstiftning och regeltillämpning inom området
   * verka för att föreningen får rätt att föreslå ledamöter i arrendenämnderna
 
BARO har nu medlemmar från hela Sverige, såväl föreningar som enskilda medlemmar.
 
Augusti 2011 tillsattes en arrendeutredning av Riksdagen och i den blev BAROs nyvalde ordförande, Östen Johansson, engagerad som expert i utredningen. Betänkandet från utredningen lades fram 2014 men pga politisk turbulens och skifte av regering hamnade utredningen i en byrålåda och först 2019 lades en ”urvattnad” version fram på Riksdagens bord och innehöll få ändringar i nuvarande lagstiftning.
 
Föreningen har haft större framgång med att bli en av parterna som numer har rätt att nominera ledamöter till landets Arrendenämnder (Hyres- och Arrendenämnder HAN) som finns på 8 orter i Sverige. Sammanlagt har vi ett 30-tal ledamöter som tillsammans med en domare och en representant för jordägaren utgör en Arrendenämnd som medlar och fattar beslut kring tvister om arrendefrågor.
 
BARO håller också på att bygga upp ett arkiv av arrendedomar som kan användas av våra medlemmar för att hitta jämförbara arrenden och vara mer förberedda inför förhandlingar med sin motpart, jordägaren. Alla förhandlingar sker dock inte inför Arrendenämnden och där behöver vi hjälp av våra medlemmar att fortlöpande rapportera in utförda förhandlingar och det resultat förhandlingen fått i form av ett nytt avtal.
 
Vi vill också stimulera lokala samarbeten mellan våra medlemmar och därför har vi initierat att medlemmarna inom respektive område för HAN samarbetar och har kontakt med varandra.

Lusthus på Mörkö