• Om oss
  • BARO's krav på lagen


Baro's krav på lagstiftaren

Arrendenivåerna har varit föremål för mycket kraftiga höjningar under senare år. Det är inte ovanligt att bostadsarrenden har stigit med 100 procent eller mer den senaste 5-årsperioden. Under tiden har förmögenhetsskatten avskaffats och fastighetsskatten förändrats. Taxeringsvärdet på den icke avstyckade impedimentmark som ofta hyrs ut står inte i någon som helst proportion till de höga arrenden som utgår och som krävs.
Bostadsarrendelagstiftningen ska vara en skyddslagstiftning för arrendatorer. Det är den inte idag. I stället har den möjliggjort för jordägare att genom sina ekonomiska och juridiska tillgångar höja arrenden till en nivå som omöjliggör för många arrendatorer att bo kvar. Det sker genom hårddragna tolkningar av lagen och ibland närmast utpressningsliknande aktioner mot enskilda arrendatorer. Agerandet synliggör det juridiska och ekonomiska underläge som arrendatorn befinner sig i med nuvarande oklara lagstiftning.
För att tydliggöra ett av lagens syften, ett skydd för arrendatorer, behövs ett antal ändringar. Vi presenterar brister i lagen som vi anser behöver rättas till.

 

Vi arrendatorer befinner oss i ett juridiskt och ekonomiskt underläge gentemot jordägaren. Det behövs därför en grundlig revidering av lagar och regler för att skapa ett reellt skydd för arrendatorer.

Bostadsarrendatorernas Riksorganisation(BARO)