Avdragsrätt

Den arrendeavgift som betalas är helt jämförbar med den ersättning som erläggs för tomträttsmark. I båda fallen är det en ersättning för nyttjanderätt av mark som ägs av någon annan. När det gäller tomträttsavgiften är denna avdragsgill i deklarationen på samma sätt som räntor etc.
I detta avseende bör naturligtvis det råda likabehandling mellan de olika formerna av att hyra, arrendera mark.

Avdragsrätt för bostadsarrendeavgiften.