Besittningsskyddet

Besittningsskyddet är i praktiken på väg att försvinna. På många orter kan arrendatorn tvingas sälja på grund av att allt högre arrenden yrkas i samband med förlängning av gällande arrendeavtal, samtidigt som det blir allt svårare - har det visat sig - att få någon som vill köpa egendomen på grund av den osäkra arrendesituationen. När jordägare utnyttjar sin mark och lagen på de angivna sätten försvinner intresset för bostadsarrendet som en önskvärd boendeform. Därmed blir det även svårt att sälja och svårt att bo kvar – en omöjlig situation uppstår.

Lagen behöver tydliggöras när det gäller hur arrendeavgiften ska fastställas vid förlängning för att undvika de tolkningsproblem som idag ofta uppstår vid rättstillämpningen