Förhandlingsrätt

Idag kan en arrendator endast företräda sig själv eller genom fullmakt uppdra åt någon att representera sig.

Det finns skäl att på motsvarande sätt som på bostadsområdet ge lagfäst rätt för organisation av bostadsarrendatorer att företräda sina medlemmar.

Förhandlingsrätt införs för organisation av bostadsarrendatorer