Friköp

Många arrendatorer anser också att det är viktigt att utreda och få prövat möjligheterna att efter en lång arrendetid kunna friköpa sin tomt med regler liknande den tidigare s k ensittarlagen.

En ny lag om möjlighet till friköp efter lång arrendetid bör införas.