Hembud

Kraven på utformningen av hembud i lagstiftningen gör det praktiskt taget omöjligt att på ett enkelt och korrekt sätt erbjuda hembud. (Se t ex Tidskriften Advokaten nr 3/2000 sid 24-25 av Stieg Synnergren/Gunnar Admund/H-Y Eriksson.)
Ett enkelt formfel av en arrendator kan leda till att jordägaren utan någon som helst ersättning övertar de byggnader och anläggningar som finns.
Utformningen av lagen är också sådan att en överlåtelse till vänskapspris inom t ex en familj är omöjlig.
Även om arrendatorn träffat preliminärt avtal med en köpare om ett visst belopp kan jordägaren genom att förklara sig villig att överta arrendestället men inte till detta belopp dels göra att köparen försvinner dels överlåta till domstolen att fastställa rätt pris. Inte ens om jordägaren villkorar beloppets storlek vet arrendatorn om det är ett giltigt accepterat hembud. I vart fall har den tidigare köparen försvunnit.
Vid överlåtelser under arrendetiden ställer idag vissa jordägare krav på ändringar av arrendenivån för att godkänna köparen. Det bör klart framgå av lagstiftningen att överlåtelser ska ske till gällande arrenden.

Enkla och klara regler för hur ett giltigt hembud ska vara utformat bör införas i lagstiftningen.