Representation

I arrendenämnderna ska enligt lagen ingå en representant för bostadsarrendatorer.
Det finns det ytterst få företrädare i arrendenämnderna för bostadsarrendatorer med direktavtal med jordägare. I sådana fall har arrendenämnderna en ensidig sammansättning vilket i princip är till bostadsarrendatorernas nackdel.

Representanter i arrendenämnderna för bostadsarrendatorer utses i fortsättningen på förslag av Bostadsarrendatorernas Riksorganisation.